English / Nederlands

Genealogie

***

De bewaard gebleven latere foto's van de firma W. Hasekamp & Co

Deze pagina toont de weinige kleurenfoto's die - voor zover bij mij bekend - in de jaren '60 van de twintigste eeuw gemaakt zijn in het bedrijf en die nog bewaard gebleven zijn.
Mocht u in het bezit zijn van meer foto's die betrekking hebben op de firma W. Hasekamp & Co, dan stel ik het op zeer hoge prijs wanneer u mij daarvan een (digitale of papieren) kopie wilt sturen.
Ook kunt u op deze pagina enkele foto's zien die in het eerste decennium van de 21ste eeeuw gemaakt zijn op de locaties waar de firma gevestigd was.

Een paar foto's uit de jaren '60

Distilleerketel Detail van een distilleerketel

Er zijn maar een paar kleurenfoto's bewaard gebleven die gemaakt zijn in het bedrijf van de firma W.Hasekamp & Co. De foto's op deze pagina zijn naar schatting gemaakt tussen 1960 en 1965.
Op deze eerste twee foto's staat het opstoken van een distilleerketel met kolen en een detail van een distilleerketel. U kunt deze apparatuur ook zien op de oude foto's op de pagina over de geschiedenis van het bedrijf.

Een drukpers in de drukkerij Kwaliteitscontrole

Zoals op de pagina over de geschiedenis van het bedrijf al vermeld is, had het bedrijf een eigen (kleine) drukkerij voor veel voorkomend drukwerk, zoals voor de etiketten. Op de linker foto ziet u een drukpers uit die drukkerij.
De rechter foto laat een van de trouwe medewerkers van de firma zien, die een kwaliteitscontrole uitvoert.

Verzending

Tenslotte is hier nog een foto van de expditie- (verzendings-) afdeling, waar de gevulde flessen in kratten gedaan worden en klaargemaakt worden voor verzending.Hoe de omgeving van het vroegere bedrijf er nu (in de 21ste eeuw) uitziet

Toen ik tussen 2003 en 2008 ging kijken hoe het met de historische gebouwen van de firma W. Hasekamp & Co stond werd ik op onaangename wijze verrast. Noch op de Willemskade, noch op de Havendijk is nog maar iets van deze historische gebouwen over!

De Willemskade nu De Willemskade nu (van de andere kant)

Zo ziet de Willemskade er nu (van twee kanten) uit. Men heeft bij de nieuwbouw geen enkele moeite gedaan om iets van de oude sfeer te handhaven. Elders in Schiedam zijn oude distilleerderijen omgebouwd tot kantoren en ateliers, waarbij de gevels in stand zijn gelaten. Bij de Willemskade is de "weg van de vooruitgang" gekozen.

De Hasekamp huizen Eethuis Het Haasje

Toch is er nog iets over: achter de Willemskade is de buurt die (nog steeds) "De Gorzen" heet. Daar staan nog veel van de speciaal voor de werknemers van de firma gebouwde huizen. U ziet er een aantal op de linker foto.
En een middenstander (of wellicht zijn of haar ouders) heeft een eethuisje "Het Haasje" genoemd. Maar dat is wel zo ongeveer het enige dat nog aan de firma herinnert. Wel maakt u kans, wanneer u oudere mensen aanspreekt op straat, dat zij zich de firma nog kennen van naam. In die buurt werkte tenslotte vroeger vrijwel iedereen bij de firma W. Hasekamp & Co.

De Havendijk in Schiedam

Met de Havendijk is het al even droevig gesteld. Zoals ik op de pagina met de geschiedenis van de firma al schreef, had de gemeente Schiedam andere plannen met het gebied. Op bovenstaande foto blijkt hoe de Havendijk er nu uitziet.Een onverwacht eerbetoon

In 2008 heeft de gemeente Schiedam in een nieuwbouwwijk in de voormalige "slachthuisbuurt", in het uiterst westelijk deel van Schiedam, alle straten namen gegeven van distillateurs uit de hoogtijdagen van de Genever-industrie.

Willem Hasekampstraat

Een van die straten daar heet de Willem Hasekampstraat. Op die manier is er uiteindelijk toch nog een eerbetoon gekomen aan veel van de distillateurs uit de gloriejaren van de stad. Dat zijn de mannen die Schiedam een wereldfaam hebben bezorgd. Ik mag er trots op zijn dat mijn grootvader een van die mannen is!

Klik hier voor een overzicht van het productieproces uit de gloriejaren

Klik hier om naar de geschiedenis van de firma Hasekamp te gaan


***

***

Privacy verklaring voor deze site