English / NederlandsWelkom bezoeker!

Me

Mijn naam is Rene Hasekamp. Ik ben de webmaster van deze site, en ik woon in Nederland.
Ik heb deze website gemaakt en ik onderhoud hem. De site is vrijwe geheel gemaakt door gewoon HTML-code te kloppen en bevat geen onnodige verfraaiingen, die de aandacht afleiden. Het gaat mij primair om de inhoud.

***

Mijn werk tot aan mijn pensioen.

Ik was vele jaren lid van de Nederlandse Octrooiraad en beoordeelde in die functie of er op Nederlandse octrooiaanvragen, in bepaalde gebieden van de techniek, een octrooi verleend kon worden.
De belangrijkste eisen voor octrooiverlening zijn: - nieuwheid, -uitvindingshoogte en -toepasbaarheid in de industrie.
De Nederlandse Octrooiraad heeft met haar visie op dit werk, ook internationaal, een goede reputatie opgebouwd.
Nadat er een Europees Octrooibureau (EOB) was opgericht werden de meeste aanvragen Europees ingediend en is de Nederlandse Octrooiraagd in 2003 opgeheven.

Daarnaast ben ik vanaf 1991 rechter-plaatsvervanger voor octrooizaken bij de arrondissementsrechtbank in Den Haag geweest.
In 2011 werd aan de meeste rechters-plaatsvervanger bij de rechtbank in Den Haag vriendelijk verzocht om ontslag te nemen. Ik heb daaraan gevolg gegeven, hoewel ik weinig begrip voor dat verzoek heb kunnen opbrengen.
Ik had het werk toen immers al twintig jaar met veel inzet gedaan en zou binnen twee jaar vanwege mijn leeftijd toch eervol ontslagen zijn.

Octrooi gerelateerde websites.

Er zijn diverse goede websites over octrooien.
- U kunt alle Amerikaanse octrooien on-line raadplegen via de site van het US Patent and Trademark Office (USPTO).
- Wanneer u geïnteresseerd bent in octrooien, zou u ook de uitgebreide site van EPO (het Europees Octrooibureau) moeten bezoeken.
- De site van de World Intellectual Property Organization (WIPO) is ook zeer uitgebreid en geeft antwoorden op veel vragen over octrooien, aar ook over auteursrecht, merkenrecht en verdere IE-gebieden.

Enkele van mijn hobby's.

Nu ik met pensioen ben besteed ik veel tijd aan mijn vrijwilligerswerk bij, en aan het secretariaat van de Stichting Wireless Leiden
Mijn verdere hobby's zijn fotografie en sinds 2009 ook videofilmen, het uitzoeken van mijn familiegeschiedenis naar muziek luisteren en klassiek piano spelen.

P.S.

Helaas is Rene, na een ziekbed van enige maanden, in juli 2017 overleden. Als zijn broer ben ik al tijden onder de indruk van zijn website. Enorm veel werk en voor zover het het Thailand gedeelte van de site betreft, een zeer originele en waardevolle reisgids. Het zou jammer zijn als al dat werk zomaar verdwijnt met het overlijden van Rene. Daarom houd ik de website in de lucht, zij het in een wat vereenvoudigde vorm, wat gemakkelijk kan zonder dat de oorspronkelijke opzet geweld wordt aangedaan.

Andre Hasekamp.
***

Vragen of opmerkingen over deze site?

Gebruik mijn contact mogelijkheden

Partner van bol.com (gif, 88x31)Enkele van mijn bezorgdheden:

WWF (International) (Engels) / WNF (Nederlands)

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland

Tegen zinloos geweld
Privacy verklaring voor deze site