English / Nederlands

Thailand

Taaltips voor beginnende bezoekers

***

Veel mensen vragen mij of ze de Thaise taal moeten leren voordat ze naar Thailand gaan. Mijn antwoord is "NEE!".

Maar wees u ervan bewust dat mensen in Thailand op een andere manier Engels spreken dan men in Engeland of Amerika doet. Dus in feite moet u niet de Thaise taal leren, maar u plaats daarvan uw Engels wat opfrissen!
En dus geeft deze pagina u geen tips voor het leren van de Thaise taal, maar tips om te begrijpen hoe het Engels doorgaans wordt uitgesproken in Thailand (door sommigen "Thengels" genoemd).Veel Thaise mensen spreken prima Engels, maar veel meer Thaise mensen (en vooral de mensen die u op straat ontmoet, zoals uw taxichauffeur, uw marktkoopman enz.) begrijpen Engels wel behoorlijk, en meestal ook goed genoeg om met u te kunnen communiceren, maar ze spreken het heel anders uit dan u verwacht!

De reden hiervoor is dat buitenlandse woorden in Thailand worden "getranslitereerd" in het Thaise alfabet. Ook boeken om Engels uit te leren, gaan in Thailand uit van de Thaise taal.
En omdat de Thaise taal is gebaseerd op heel andere regels en klanken dan westerse talen, leidt dit tot problemen. Thaise mensen spreken buitenlandse woorden uit volgens de Thaise uitspraak-regels.
Dat is de reden waarom een Thai, die Engels spreek, fouten lijkt te maken. Maar dat doet hij niet, hij leest gewoon de transliteraties in het Thaise alfabet.

Om u dit te laten begrijpen zal ik een paar zeer elementaire regels voor de Thaise taal geven:

Enkele regels voor de Thaise taal, in min of meer willekeurige volgorde:

Regel 1:

- Een "l"-klank aan het einde van een woord of lettergreep bestaat niet in de Thaise taal. Die wordt uitgesproken als een "n"-klank. Dit is de achtergrond van twee van de voorbeelden die ik in mijn inleiding tot Thailand heb gegeven: het gat om de uitspraak van "Central" en van "Oriental".

Ook wanneer een Thai het woord hotel, gebruikt, zal hij dit uitspreken op een manier die erg dicht ligt bij hoten (nadruk op de tweede lettergreep).

Wanneer u in Phuket Town vraagt naar Hotel "Metropole" kunt u dat - als u tenminste begrepen wilt worden - het best uitspreken als "Metropone",zoals een Thai doet.
En, tussen haakjes, gaat u vooral eens kijken in Hotel Metropole in Phuket Town, want het lunch buffet is op weinig andere plaatsen zo goed als daar! U treft er alle keukens uit Azië en diverse Europese keukens in één buffet aan, en voor een uiterst schappelijke prijs. Maar dit terzijde.

Regel 2:

- Een "s"-klank aan het einde van een woord of van een lettergreep bestaat ook niet in de Thaise taal. Die wordt uitgesproken als een "t"-klank. U zegt in Thailand dus niet "tennis", maar iets wat verdacht veel lijkt op "tennit".

***

De Thaise taal is zeer consequent verdeeld in lettergrepen. En lettergrepen met twee medeklinkers naast elkaar komen in het geheel niet, of misschien uiterst zelden, voor!

Regel 3

- wanneer een lettergreep - of iets dat als een lettergreep beschouwd moet worden - op een medeklinker eindigt, en de volgende lettergreep begint met een medeklinker, zal een geboren Thaise spreker een extra "a"-klank tussen de twee medeklinkers uitspreken. Dus wanneer u "sport" zou zeggen, ziet hij dit als twee lettergrepen en zegt "sa-port"! Als u dit soort dingen weet valt het misschien toch een beetje mee?

Regel 4:

- Wanneer binnen een lettergreep twee medeklinkers op elkaar volgen, wordt er gewoonlijk een "o" tussen gevoegd.
Maar laten we het hier voorlopig bij laten.

***

Nu brengen we het geleerde in de praktijk samen, in een wat lastige oefening:

Vraag: Hoe zal een Thaise spreker het woordje "plastic" uitspreken?

Antwoord: Ha! dat valt niet mee!!

Eerst moeten we analyseren welke lettergrepen er onderscheiden kunnen worden in dit lang niet eenvoudige woordje:

Het eerste deel, plas, bestaat overduidelijk al uit twee lettergrepen: p-las. Daarom is een extra a onvermijdelijk (Zie Regel 3 hierboven). Zo komen we tot "pa-las" Maar een "s"-klank aan het einde van een lettergreep wordt uitgesproken als "t" (zie Regel 2 hierboven). Dus dan wordt het niet "pa-las", maar "pa-lat".

Maar dit zou te gek worden! Iedere Thai weet dat "plattic" (of eigenlijk "palattic") eenvoudig door geen enkele buitenlander verstaan zal worden.

Dus: Hoe lossen we dit dilemma op? Eenvoudig: voeg nóg een "s" toe! En zo komen we tot "pa-lat-s". Maar weet u nog wel? Regel 3 is ook nog van toepassing: Er wordt een extra "a" toegevoegd, omdat dit ht einde van een lettergreep is: En zo komen we (nog steeds als tussenstand!) tot "pa-lat-sa".

En nu dan eindelijk het goede nieuws: Met het laatste deel van het woordje: "tic" is niets mis in de Thaise taal!! Dus na het toepassen van vele Thaise uitspraakregels weten we nu dat

"plastic" uitgesproken zal worden als "pa-lat-sa-tic"!

plasticplastic

Precies hetzelfde: "elastic" zal worden uitgesproken als "e-lat-sa-tic" (dus geen geluidsvoorbeeld nodig!)

Nog een toepassing van dezelfde regels: U zult een Thaise spreker niet horen spreken over "Pakistan", maar over "Pa-kit-sa-tan". Wanneer u me niet gelooft is dat volledig eigen risico! het is gewoon waar! En het komt uitsluitend en alleen doordat de ze woorden volgens de uitspraakregels van de Thaise taal worden uitgesproken!

Een ander moeilijk uitspreekbaar land: Reken op "Ratsia" in plaats van "Russia".

En nog zo'n voorbeeld: Reken op "whit-sa-kee" in plaats van "whiskey".
Tenslotte: "Christmas" komt heel dicht bij "Cha-rit-sa-mat"Nog een paar regels en voorbeelden:

- De regels voor klemtoon en toon (Thais is een "tonentaal") zijn zeer gecompliceerd. Toch kunt u er als ruwe vuistregel van uitgaan dat u het best wegkomt met een sterke nadruk op de laatste lettergreep van een woord in het Thais-Engels. Zeg dus niet "center" maar zeg "center". Zeg niet "tennis", maar zeg "tennis" (o(veel) beter "tennit"; zie Regel 2 hierboven).

- Enkele ingewikkelde uitzonderingen op deze regel:

1) Het Engelse woord "necessary" zal normaliter in Thailand worden uitgesproken als necessary necéssary.

2) Het Engelse woord "comfortable" will normally be pronounces as comfortable comfórtable.

***

- Wanneer u een video fan bent, of u heeft accessoires nodig voor uw video apparatuur, zoek dan niet naar "video", maar naar VDO (dat is de officiëaut;le spelling) Veel van de VDO reclames zullen nu wel vervangen zijn door VCD en DVD, maar video-filmen is toch nog altijd VDO-filming!

***

- Verwacht verder om veel kleine spelfouten in het Engels te zien (en neem dat de Thais niet te zeer kwalijk. Ze hebben tenslotte een totaal ander alfabet. En zij leren Engels. U leert geen Thais!

- De meest voorkomende schrijffout in het Engels is, dat een winkel "CLOSE" is in plaats van CLOSED.

***

Tenslotte wil ik nog een paar borden laten zien waar ik echt moeite mee gehad heb:

Funny sign 1

Deze service rijst kennelijk vanzelf uit het niets op (Natuurlijk begrijp ik wel dat deze winkel geautoriseerd is, maar het heeft me toch enige moeite gekost). Misschien had degene die dit bord gemaakt heeft op de gedachte kunnen komen om een woordenboek te raadplegen.

***

Nog een voorbeeldje hoe de Engelse taal soms gebruikt wordt in Thailand:

Barbershop

Deze zakenman deed echt zijn best om zijn buitenlandse klanten een plezier te doen, door de naam van zijn vak in het Engels op zijn winkel te schilderen. Maar Engels kan kennelijk erg moeilijk zijn, in het bijzonder wanneer de Engelsen de eerste R niet uitspreken.Enkele zeer vreemde woorden.

Sommige woorden bestaan helemaal niet in het Thais, bijvoorbeeld Westerse namen. Hoe lost men dat op?
Gewoon, door er het beste van te maken.

- Een fraai voorbeeld in de naam van de Poolse componist Chopin. Hier is een extra moeilijkheid dat deze naam doorgaans als een Franse naam wordt uitgesproken. En er is absoluut geen enkele manier om deze naam in het Thais te translitereren. De Franse klanken bestaan gewoon niet in het Thais. Wat wordt er dan gedaan? Men kiest de "op een na beste" oplossing, en vervangt het woord door een woord dat wel getranslitereerd kan worden.

Chopin wordt dan Shopeng. Houd rekening met meer van dergelijke "tweede keuzes"!

Echter...

Als u, tegen ieder advies van mijn kant in, toch besluit dat u de Thaise taal wilt leren, klik dan hier voor enkele tips hoe u dat gratis kunt doen.


***

***

Privacy verklaring voor deze site