English / Nederlands

De foto's op deze pagina (met uitzondering van het portret van de Koning) zijn gemaakt met een Sony Mavica® digitale camera

Thailand

Click to see the Thai Proverb of the Day!

Informatie over wijlen Koning Bhumibol Adulyadej (Koning Rama IX)
(1937-2016)

Ik realiseer me dat dit een lange pagina is. U kunt ervoor kiezen om hem te printen en vervolgens offline te lezen.

Ik kan u verzekeren dat het de moeite waard om wat meer te lezen over Koning Bhumibol Aduyadej. Hij is de langst regerende vorst ter wereld - zijn 70-jarig bewind begon in 1946 en eindigde bij zijn overlijdem op 13 oktober 2016 - maar om dat "wereldrecord" te vestigen heeft hij niets bijzonders hoeven te doen, behalve natuurlijk in leven blijven. Belangrijker is dat hij iemand is die ons diepste respect verdient! Ik zal hieronder op zijn daden ingaan, die dat respect bij zijn volk - en daarbuiten - opriepen.Koning Bhumibol Adulyadej

Respect betuigen aan de Koning

Zoals ik elders op deze site al heb geschreven, wordt wijlen Koning Bhumibol Adulyadej zeer gerespecteerd door de Thaise bevolking. U zult dit overal merken wanneer u in Thailand bent. Ik verwacht niet dat dit snel zal verdwijnen na zijn overlijden in 2016.
In de eerste plaats zult u overal portretten van hem zien. In elke winkel, in elke bank of kantoor, in elk huis (als u ooit het huis van een Thaise familie bezoekt) in elk hotel of guesthouse, u noemt maar een plaats en ik garandeer u dat er een portret van de Koning zal hangen. Op dezeregel zin geen uitzonderingen. Dit is geen door de regering gestimuleerde propaganda. Nee de Thaise mensen willen in huis, winkel, kantoor of hotel een portret van hun koning aan de muur hebben.

Portretten van de Koning en de Koningin

Dit is bijvoorbeeld de manier waarop een groot hotel in Bangkok respect betuigde en mog geruime tijd zal betuigen aan wijlen Koning Bhumibol en Koningin Sirikit, door hun portretten op te hangen in de lobby.

Dan is er nog het spelen van het volkslied, iedere ochtend om 8 uur en iedere avond om zes uur op elk radio- en tv-station elke in het land. Indien nodig wordt een spreker onderbroken midden in een woord of zin. Op precies die tijden heeft het volkslied de hoogste prioriteit! Op veel plaatsen zult u horen het volkslied ook horen spelen op straat, door luidsprekers. Mensen zullen dan blijven staan.
En wanneer u bij een bezoek aan een concert of een film brengt wordt het volkslied (of een persoonlijk lied, gerelateerd aan de Koning) gespeeld aan het begin (en / of het einde) van de voorstelling en staat iedereen op. (Dus doe dit ook wanneer u een theater of bioscoop bezoekt! Het niet opstaan wordt in Thailand als een ernstig misdrijf gezien. Er staat een minimum straf van drie jaar cel op!).
Zo heb ik ooit een concert van het Bangkok Symphony Orchestra bijgewoond waarin het spelen van een hymne voor de Koning op indrukwekkende wijze onderdeel van het programma deel uitmaakte!

Respect tonen op de TV

Rond 5 december, de verjaardag van wijlen Koning Bhumibol, betuigen alle overheidsorganisaties en vele bedrijven respect aan de Koning door op TV te verschijnen, zoals op de foto hierboven blijkt. (Die foto is genomen van de tv in mijn hotelkamer en is daarom niet van erg beste kwaliteit) Het is de vraag of dat snel na 2016 zal verdwijnen.

Eerbetoon aan de Koning!

Een typisch voorbeeld van iemand die respect betuigt aan zijn Koning is de manier waarop de Thaise Olympisch kampioen Boksen (1996) dat deed, nadat hij uitgeroepen werd tot winnaar: Hij nam een portret van de Koning in zijn handen. Nadat hij weer terug was in Thailand, bood hij zijn gouden medaille de Koning aan. Dat was hem een vanzelfsprekendheid om te doen!Koninklijke Projecten

De Koning heeft zijn volk op veel manieren gediend. Ik wijs hier in het bijzonder op de zogenaamde "Royal Projects" (Koninklijke Projecten). De Koninklijke Projecten op het gebied van de Landbouw zijn destijds gestart met als voornaamste doel het voorkomen dat boeren in het Noorden papaver zouden blijven kweken, waaruit opium en heroïne werd gemaakt. De Koning heeft persoonlijk in zijn privé-tuinen uitgezocht welke alternatieven er waren (en soms heeft hij helaas moeten ervaren dat sommige alternatieven niet geschikt waren on te verbouwen in Noord-Thailand). De meeste van de landbouw-projecten waren -en zijn- echter succesvol geweest.
Een klein voorbeeld: Wanneer u met Thai Airways International vliegt, zijn de koffie en thee die u aan boord krijgt uitsluitend geteeld in het noorden van Thailand, in het kader van een van de Koninklijke Projecten.

Thee Plantage Boerderij van een Koninklijk Project
Op de foto hierboven ziet u een theeplantage en een van de boerderijen, ooit begonnen als een Koninklijke Project.

Een ander Koninklijk Project op het gebied van de landbouw is de zogenaamde "Koninklijke regen". De boeren in Thailand, en vooral die in het Noorden, zijn erg arm. Als er dan ook nog eens lange tijd geen regen valt, is dat voor de boeren een ramp. Er komt geen oogst en dus geen inkomen. Daarom, op initiatief van de Koning, worden er in droge tijden door vliegtuigjes kleine kristalletjes over de wolken (als die er wel zijn) gestrooid en als gevolg daarvan gaat het regenen. Ik weet dat deze methode niet vrij is van kritiek van milieuactivisten, en de Koning weet dit ook, maar wanneer het leven van arme boeren letterlijk afhankelijk van regen, worden andere belangen als ondergeschikt beschouwd.

Koninklijke Projecten zijn niet alleen projecten op het gebied van de landbouww. Er zijn bijvoorbeeld ook Koninklijke Projecten op het gebied van gezondheidszorg. De Koning is de initiatiefnemer van diverse centra voor de bestrijding van ziekten, zoals lepra. Hij heeft de deze centra uit zijn privévermogen gefinancierd. En bij zijn vele bezoeken aan het platteland, nam hij altijd een team van artsen en verpleegkundigen mee om hulp te kunnen geven aan mensen die blijkbaar de weg niet konden vinden in het Thaise systeem van zorgverlening. (De Koning is inmiddels hoogbejaard en kan dergelijke bezoeken nu niet meer afleggen)

De Koning bezoekt een medisch centrum De Koning bespreekt een project

Zoals u kunt zien op de bovenstaande foto's, hebben de activiteiten van Koning Bhumibol, en de Koninklijk Projecten, ook de ontwerpers van de Thaise postzegels geïnspireerd. De twee postzegels hierboven afgebeeld (© Communications Authority of Thailand) werden uitgegeven ter gelegenheid van zijn 72e verjaardag in 1999.

Innovator

Ook in andere gebieden dan de landbouw is de Koning intensief bezig geweest. Hij heeft een technische opleiding gehad en heeft altijd een levendige belangstelling voor technische zaken gehad. Zo is hij de uitvinder van de "Chai Pattana Water Beluchter" , die bijzonder geschikt is voor kleine boeren. Hij heeft er octrooi op aangevraagd en dat is (natuurlijk) aan hem verleend. Denkt u echter niet dat hij een octrooi heeft aangevraagd om er geld mee te verdienen via licenties. De beluchter mag vrij gebruikt worden door Thaise boeren. Hij wilde waarschijnlijk gewoon weten wat de innovatieve waarde van zijn waterbeluchter was.

Water beluchter

Dit is de waterbeluchter, zoals gepatenteerd door Koning Bhumibol. Wanneer u klikt op de afbeelding kunt u het apparaat zien bewegen. Houd er rekening mee dat het laden kan enige tijd duren; Het bestand is 753 KB.

Klik hier om de octrooiaanvrage te bekijken.

In 2003 ontving wijlen de Koning ook octrooien voor zijn techniek om regen te maken en voor zijn uitvinding van "bio-diesel", een autobrandstof, die plantaardige olie gebruikt voor het tot op zekere hoogte vervangen van dieselolie.Stabiliserende Factor

Thailand is een constitutionele monarchie, en de Koning heeft slechts beperkte constitutionele macht (vergelijkbaar met de situatie in Nederland). De Koning heeft daar iets op gevonden door soms gebruik te maken van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting, die geldt voor alle Thaise burgers. Op die manier heeft hij soms zijn mening gegeven, die hij als Koning niet geven mocht. Deze innovatieve aanpak als "uitbreiding" van zijn constitutionele rechten heeft soms onrecht verhinderd.


Zo verkeerde het land in 1973 op het randje van een burgeroorlog, en de regering had haar controle over de situatie verloren. In een tv-toespraak heeft de Koning toen openlijk zijn bezorgdheid geuit over de situatie en een oplossing "gesuggereerd". Hoj heeft toen persoonlijk een nieuwe minister-president benoemd, die de situatie wel aankon.
Meer recent, in mei 1992, verkeerde Thailand opnieuw op de rand van een burgeroorlog. Studenten en andere activisten demonstreerden in de straten van Bangkok voor de democratie. De situatie liep volledig uit de hand, en het leger was begonnen te schieten op de demonstranten.
De Koning ontbood de leiders van de strijdende partijen bij zich op het paleis en vertelde hen dat de gewelddadigheden onmiddellijk moesten stoppen. De volgende dag waren de vijandelijkheden daadwerkelijk gestopt.
Tv-beelden van dit Koninklijk ingrijpen gingen de hele wereld over via grote tv-netwerken zoals CNN. Helaas, zijn in sommige westerse landen deze beelden verkeerd ge├»nterpreteerd: De leiders die naar het paleis werden gesommeerd moesten op hun knieën op de grond zitten.
Dit is in het Westen geïnterpreteerd als een extra vernedering. Maar in Thailand is het een eeuwenoud gebruik om de Koning op die manier te benaderen. Denk daarvan wat u wilt, ik ken geen tweede voorbeeld van een Koning die een burgeroorlog beëindigde binnen 24 uur.
Integendeel: toen onze Koningin Beatrix trouwde, en ook toen zij werd ingehuldigd, waren er hevige rellen. Dit zou volstrekt ondenkbaar zijn in Thailand. Iedereen heeft een groot respect voor de Koning. En niemand zou er zelfs maar aan denken om een feest voor hem te verstoren.

Andere activiteiten

In Thailand overhandigt de Koning als regel je diploma wanneer je een academische studie voltooid hebt. Dit is ook een manier waarop de Koning contact houdt met zijn volk. (Sinds de Koning hoogbejaard is en hij in het ziekenhuis moet verblijven (vanaf 2009) moet deze taak door de kroonprins of door een van de prinsessen waargenomen worden). Toen ik mijn studie rechten met succes voltooid had, was er niet eens een hoogleraar aanwezig om mijn diploma uit te reiken! Daarom ben ik altijd weer een beetje jaloers wanneer ik bij mijn schoonfamilie foto's zie van de Koning, die een diploma uitreikt.
De Koning ontving (toen hij nog actief was) vaak Thaise studenten die de kans kregen om in het buitenland (extra) onderwijs te volgen. Meestal wile hij hen dan weer terug zien wanneer ze klaar waren met hun studie.
De Koning had ook verder diverse interesses en talenten. Hij is niet alleen een verdienstelijk musicus en componist van jazzmuziek geweest, maar hij was ook een verdienstelijk schilder en fotograaf. Zijn kunstwerken zijn te zien in Bangkok, in diverse musea. Sommige werken ook op het internet. Zie de links hieronder.

Slotopmerkingen

Eind 2009 werd de Koning vrijwel onafgebroken, tot zijn dood op 13 oktober 2016, opgenomen in het Siriraj Ziekenhuis, omdat hij veel medische zorg nodig had. Hij verscheen na 2009 daarom nog slechts incidenteel in het openbaar (bijvoorbeeld op 5 december 2010, en voor het laatst op 5 december 2015). In juni 2016 had hij het land 70 jaar geregeerd.
Deze pagina is langer geworden dan de bedoeling was. Maar toen ik het begon, realiseerde ik me dat het niet eenvoudig zou om deze grote Koning in een juist perspectief te plaatsen in slechts enkele woorden. Zoals ik al zei, ik zelf -een niet-Thai- heb de diepste bewondering voor de daden van wijlen Koning Bhumibol Adulyadej. Ik ben natuurlijk niet de beste bron om u volledige informatie over de Koning te geven. Ik heb daarom nog een paar geselecteerde links naar Thaise sites opgenomen.Enkele geselecteerde links naar webpagina's over Koning Bhumibol Adulyadej

Interne links:

Onze eigen pagina over de muziek van Koning Bhumibol Adulyadej

Externe links:

Thailands Guiding Light
is a mooi (Engelstalig) boek.

Kanchanapisek Network
geeft informatie over de Koning zelf, de Koninklijke Projecten, zijn talenten, zijn muziek en meer. De meest volledige bron van informatie op het internet over Koning Bjumibol Adulyadej.

Nikorn Limcharoen
heeft ook een uitgebreide pagina over de Koning.

Het Koning Mongkut Instituut voor Technologie
heeft een fraaie pagina met muziek van de Koning.


***

***

Privacy verklaring voor deze site