English / Nederlands

Copyright

Auteursrecht aanspraken

***

(Deze pagina werd toegevoegd aan mijn site na een aantal verzoeken om foto's te mogen gebruiken van mijn site, op andere sites)

***

1. Al het materiaal op deze site en bijbehorende sites wordt beschermd door de nationale auteursrecht-wetgeving en internationale auteursrecht verdragen. Op dit moment zijn de sites waarvoor deze pagina geldig is,: http://www.hasekamp.net, http://www.hasekamp.com and http://www.hasekamp.demon.nl.

2. Het is niet toegestaan ​​om materiaal van deze site te gebruiken voor welk doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rene Hasekamp, ​​die eigenaar is van het auteursrecht van al het geschreven materiaal op deze site, alsmede van het auteursrecht op alle foto's op deze site.

3. Als u materiaal wilt gebruiken voor welk doel dan ook, dan kunt u contact met mij opnemen via e-mail en zal ik uw verzoek in overweging nemen.

4. Ik zal geen toestemming geven:

- voor het gebruik van de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een of meer van mijn pagina's.

- om gebruik te maken van alle foto's of een wezenlijk deel van de foto's van een of meer van mijn pagina's.

- voor het gebruik van een van de inhoud van deze site voor commerciële doeleinden.

5. Ieder verzoek, gericht aan mij via e-mail, voor het gebruik een gedeelte van mijn foto's zal in overweging worden genomen.
Verzoeken voor het gebruik van de teksten van mijn pagina's zal in de meeste gevallen worden geweigerd.

6. Toestemming om enkele foto's te gebruiken van een of meer van mijn pagina's zal alleen worden verleend onder de volgende minimum voorwaarden:

- minder dan 50% van de foto's op een pagina wordt overgenomen;

- op iedere pagina waar mijn foto's worden gebruikt na mijn toestemming moet een duidelijke verklaring over het auteursrecht geplaatst worden, bijvoorbeeld: "Foto's © door René Hasekamp". "

- op iedere pagina waar foto's worden weergegeven met mijn toestemming moet een link naar mijn belangrijkste homepage (http://www.hasekamp.net/) geplaatst worden.

- bij ieder verzoek om materiaal te gebruiken van een van mijn pagina's moet worden de URL van de pagina waarop het materiaal gebruikt zal worden, of als het materiaal gebruikt zal worden in enig ander medium dan het internet, het doel waarvoor het gebruikt wordt.

7. Elk ongeoorloofd gebruik van het materiaal op deze site zal worden beschouwd door mij als een inbreuk op mijn auteursrecht.

Hasekamp Net (Rene Hasekamp).