KB Reformierte KG Lengerich

Citation References

 1. Nr.: 11
 2. Nr: 62, Mittwoch nach 10. So. nach Trin.
 3. Nr.: 65
 4. Nr. 62
 5. Nr.: 41
 6. Nr,: 16, 20. So. nach Trin.
 7. Nr. 19
 8. Nr.: 16
 9. Taufregister, Nr.: 63, Mittw. nach 21. So. nach Trin.
 10. Nr.: 45
 11. Sterberegister
 12. Taufregister Nr.: 29, Judica
 13. Taufregister Nr.: 58
 14. Taufregister Nr.: 18 Reminescere
 15. Nr.: 9
 16. Nr.: 65
 17. Nr.: 77, 19. So. nach Trin.
 18. Nr.: 14
 19. Nr.: 24
 20. Nr.: 22, 16. So. nach Trin.
 21. Taufregister Nr.: 32
 22. Nr.: 76
 23. Nr. 20
 24. Taufregister Nr.: 89
 25. Nr.: 74
 26. Nr.: 55
 27. Nr.: 16
 28. Nr.: 45
 29. Nr. 33
 30. Trauregister
 31. Nr.: 17, Reminiscere
 32. Nr.: 32
 33. die Alte Hasenkampsche
 34. Nr.: 7
 35. Nr.: 5
 36. Nr.: 63
 37. Trauregister Nr.: 40
 38. Trauregister Nr.: 30
 39. Nr.: 66
 40. Nr.: 11
 41. Nr.: 39, 1. So. nach Trin.
 42. Nr.: 98
 43. Nr.: 4, 4. So. nach Trin.
 44. Nr.: 61
 45. Nr.: 22
 46. Nr.: 24
 47. Sterberegister Nr. 80
 48. Nr.: 93
 49. Nr.: 13
 50. Nr.: 23
 51. Nr.: 75
 52. Nr.: 21, 19. So. nach Trin.
 53. Nr.: 106
 54. Sterberegister nr. 73
 55. Taufregister Nr. 102, 24. So. nach Trin.
 56. Nr.: 49; Cantate
 57. p. 105
 58. Nr.: 34
 59. Nr.: 67
 60. Taufregister 69, 7, So. nach Trin.
 61. Nr.: 10
 62. Nr.: 224
 63. Nr.: 76, 24. So. nach Trin.
 64. Nr.: 90
 65. Nr.: 24 Hasenkamps Tochter von 13 Jahren
 66. Nr.: 2
 67. Taufregister Nr.: 25
 68. Nr.: 21
 69. Trauregister Nr.: 9
 70. Nr.: 49
 71. Nr.: 15
 72. Nr.: 21
 73. Nr.: 135
 74. Nr.: 25
 75. Nr.: 39, Exaudi
 76. Nr.: 27, Oculi
 77. Nr.: 11
 78. Nr.: 63
 79. Nr.: 24, Laetare 1678?
 80. Nr.: 12, Invocavit
 81. Nr.: 14, 12. So. nach Trin.
 82. Taufregister Nr.: 82, Judica
 83. Taufregister Nr.: 17
 84. Nr.: 4, 2. So. nach Neujahr
 85. Nr.: 42